วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การกลั่นลำดับส่วน

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554
"นํ้ามันปิโตรเลียม หรือ นํ้ามันดิบ"  จะมีองค์ประกอบหลักได้แก่ อัลเคน  ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีทั้งสถานะแก๊ส ของเหลว และของแข็ง จะถูกพบในชั้นหินใต้เปลือกโลกเมื่อนำนํ้ามันดิบนี้มา "กลั่นลำดับส่วน" จะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆได้ ดังในตารางข้างล่างนี้


ชื่อส่วนต่างๆ
จุดเดือด (oC)
สถานะ 
*ดูจากจำนวนคาร์บอน
จำนวนอะตอมของคาร์บอน
ในโมเลกุล
ประโยชน์
แก๊สธรรมชาติ (Natural gas)
< 40
แก๊ส
C1 - C4
เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน  
ใช้ในการหุงต้ม
ปิโตรเลียมอีเทอร์
(Petroleum ether)
30 - 100
ของเหลว
C5 - C7
ใช้เป็นตัวทำละลายในปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ซึ่งมักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่
น้ำมันเบนซิน
(Gasoline)
40 - 180
ของเหลว
C5 - C10
เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ประเภทเผาไหม้ภายใน
น้ำมันดีเซล
(Diesel oil)
250 - 350
ของเหลว
C13 - C14
เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล
-  ส่วนที่ใช้กับรถยนต์และเรือ เรียกว่า ดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า น้ำมันโซล่า
ส่วนที่ใช้กับเครื่องยนต์ตามโรงงาน เรียกว่า ดีเซลหมุนช้า ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า น้ำมันขี้โล้
น้ำมันเตา
(Furnace oil)
250 - 350
ของเหลวหนืด
สีดำ
C15 - C17
เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า, โรงงานอุตสาหกรรม
น้ำมันหล่อลื่น
(Lubricating oil)
305 - 405
ของเหลว
C18 - C25
เป็นน้ำมันหล่อลื่น
จารบี
(grease)
405 - 515
ครึ่งเหลว
ครึ่งแข็ง
C18 - C22
ใช้หล่อลื่น
ไขพาราฟีน
(paraffin wax)
405 - 515
ครึ่งเหลว
ครึ่งแข็ง
C26 - C38
ทำเทียนไข
ขี้ผึ้งวาสลีน
แอสฟัลต์
(asphalt)
405 - 515
แข็ง
C38 ขึ้นไป
เป็นยางมะตอย
ใช้ราดถนน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม ในบล็อกแห่งนี้